Medlemmer

Nemndas faste medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for tre år av gangen. I den enkelte sak oppnevner hver part to medlemmer.

Nemndas sammensetning i den enkelte sak

  • Leder og to faste nøytrale medlemmer
  • To faste medlemmer fra partene i arbeidslivet
  • To medlemmer fra hver av partene

Medlemmer

Følgende medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt til Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2022 til 28. februar 2025:

Som faste nøytrale medlemmer:

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg, leder 
Seniorforsker Erling Barth, Oslo
Professor Bjørnar Borvik, Bergen

Som representant for arbeidstakerinteresser etter lønnsnemndloven:

1. nestleder i LO Sissel M. Skoghaug

Som personlige varamedlemmer:

2. nestleder i LO Steinar Krokstad
1. sekretær i LO Julie Lødrup, Oslo 
LO-sekretær Terje Olav Olsson, Askim
LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad
LO-sekretær Are Tomasgard, Sørum
LO-sekretær Kristin Sæther, Trondheim 

Som representant for arbeidsgiverinteresser etter lønnsnemndloven:

Forhandlingsdirektør i NHO Jon Fladby Claudi, Oslo (ny)

Som personlige varamedlemmer:

1. Advokat i NHO Margrethe Meder, Oslo
2. Advokat i NHO Joakim Augeli Karlsen, Asker (ny) 
3. Advokat i NHO Gro Øien, Rælingen 

Som representant for tjenestemannsinteresser etter tjenestetvistloven:

Leder i LO Stat Egil André Aas, Ullensaker

Personlig varamedlem:
Leder i Norsk Tjenestemannslag Kjersti Barsok, Oslo 

Som representant for statens interesser etter tjenestetvistloven:

Statens personaldirektør Gisle Norheim, Asker

Personlige varamedlemmer:

1. Fagdirektør Anne Elisabeth Wold Sæther, Oslo (ny)
2. Underdirektør Thomas Nordby Barth, Sandefjord (ny)
3. HR-sjef Brith-Anne Svartsund, Bodø (ny)