Jordbruks- og gartnerinæringen

Tariffnemnda har sendt utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene på høring.

Status: ferdig

Høringsfrist: 13. september 2022

Svar på høringen merkes med ref. nr. 22/14 og sendes på e-post til post@nemndene.no eller per brev til:

Tariffnemnda
Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim