Nemndene forside

Tvisteløsningsnemnda

Tvisteløsningsnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som ble opprettet i 2006 for å avgjøre tvister etter arbeidsmiljøloven. Nemndas myndighetsområde ble utvidet fra 1. januar 2018 til også å omfatte saker som tidligere ble behandlet i Bedriftsdemokratinemnda.

Snarveier

Stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Deltidsansatte som jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene har rett til stilling tilsvarende faktisk...

Fortrinnsrett

Arbeidsmiljøloven § 14-3 og statsansatteloven § 13 gir deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgive...

Bedriftsdemokrati

Fra 1. januar 2018 overtok Tvisteløsningsnemnda avgjørelsesmyndigheten som tidligere lå hos Bedriftsdemokratinemnda. Det ble og...