Timeskjema for faktisk arbeidstid

Dokumentet gir deg en timeliste for de 12 siste månedene basert på oppgitt kravdato og kan lastes ned ved å fylle ut skjemaet under. Vi ber om at skjemaet sendes til oss i Excel-format. Vi gjør oppmerksom på at det kun er utført merarbeid som skal føres inn i timelisten. De timene som inngår i arbeidstakers ordinære stilling i henhold til arbeidsavtaler gjeldende i 12-månedersperioden skal ikke tas med.

Det vi trenger fra deg er:

 1. Datoen for når du fremmet krav om ny stillingsprosent til arbeidsgiver. 
  Vi vil gjøre en vurdering basert på alle timer utført merarbeid i 12-månedersperioden før denne datoen.
 2. Om du ønsker å oppgi timer med desimaler eller i timer og minutter. 
  Eksempel: 5,5 timer eller 5 timer og 30 minutter.
 3. Noter i merknadsfeltet dersom noe av merarbeidet er utført i vakter som krever andre kvalifikasjoner, eksempelvis dersom du er helsefagarbeider og har hatt sykepleiervakt. 
 4. Marker i oversikten når arbeidstaker har hatt ferie, permisjon eller annet langvarig fravær.
 5. Marker eventuelt merarbeid som dere mener ikke skal tas med og skriv hvorfor det ikke skal tas med.
 6. Marker merarbeid som dere mener har bortfalt.
 7. Marker eventuelle vikariater eller midlertidige arbeidsavtaler i skjemaet.
Last ned timeføringsskjema